Zdjęcia dla wydawnictw

zdjecia-dla-wydawnictwzdjecia-dla-wydawnictwzdjecia-zabytkizdjecia-zabytkowzdjecia-transportu

www.maciej-grz.pl

Przedstawione na stronie fotografie powstały w latach 2007-2017 stanowią jedynie niewielki fragment mojego archiwum. Głównym ich zakresem tematyki są m in. miasta, jego architektura, zagadnienia transportu czy regiony turystyczne Polski. W ciągu ostatnich lat część zdjęć była wykorzystywana w lokalnej prasie, portalach internetowych, projektach związanych z promocją miast czy regionów turystycznych, a także wydawnictwach związanych z polską architekturą. W razie uwag, pytań, wykorzystania zdjęć lub innej współpracy proszę kontakt.

mail