Wieczorny modernizm

modernizm poznan

Poznań

– Wieczorny widok na centrum miasta.Ukazany na fotografii budynek powstał w latach 1958-1960 wg projektu Henryka Grochulskiego i Jerzego Liśniewicza (twórcę DH Alfa i Hotelu Polonez).