Pogórze Kaczawskie

Zdjęcia przyrodnicze

- Druga część zdjęć regionu Pogórza Kaczawskiego zawierająca aspekty przyrodnicze, wraz  szczególnym uwzględnieniem aspektów geologicznych tego mezoregionu.