Promocja miasta

Najczęściej pojawiającym się elementem kreowania pozytywnego wizerunku miasta czy regionu jest ciekawie wykonana fotografia. Ze względu na swoją uniwersalność jej przekaz dociera do ludzi posiadających różne zainteresowania. Niektórzy interesują się architekturą sakralną, zabytkami techniki czy starymi lokomotywami parowymi, a inni szukają kąpielisk czy obiektów służących rekreacji. Atrakcyjne zdjęcia miasta ukazują miejsca godne odwiedzenia, ciekawe dla turystów ze względu na architekturę, przyrodę czy oferowane możliwości spędzania czasu wolnego.promocja miasta
Zdjęcia przedstawiające miasto w atrakcyjny i ciekawy sposób, obejmują swą tematyką architekturę, przyrodę czy możliwości spędzania czasu wolnego mogą zainspirować turystów do jego odwiedzenia. Korzystnie prezentujące się zdjęcia promujące konkretne miasto czy region nie mogą być zrobione w ciągu jednego dnia. Fotografie wykonane w ciągu zaledwie kilku godzin, niejako w pośpiechu, są do siebie bardzo podobne pod względem np. nieba, kolorystyki i oświetlenia. Nierzadko pojawiają się na nich błędy w postaci choćby np. samochodów na głównym planie czy osób odwróconych plecami lub też prześwietlenia/niedoświetlenia fotografii. By osiągnąć korzystne rezultaty sugeruje się by maksymalnie dywersyfikować czas wykonywania zdjęć promujących miasto. Z pewnością w wiele ciekawiej przegląda się  fotografie wykonane w różnych porach roku i dnia – np. choćby  park jesienią, starówka pod wieczór etc. Ich aranżacja może wynikać ze specyfiki miejsca lub koncepcji autora.  Istotne jest by ujęcie cechowały się kreatywnością oraz wysoką jakością wykonania (kadr, ostrość, światło). W kontekście kreatywności chodzi o znalezienie ciekawych i nieszablonowych kadrów czyli unikanie najbardziej popularnych ujęć, z których powstało już kilkaset widokówek.

Jednym z najbardziej aktywnych narzędzi, które są wykorzystywane do promocji miast, gmin czy regionów jest współcześnie internet. Warto więc – w zależności od prowadzonej działalności umiejętnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingu internetowego. Promocja geograficznych miejsc w internecie jest często ukierunkowana na promocję obszarów inwestycyjnych lub też na popularyzację lokalnych walorów turystycznych.  Jedną z form promocji miejscowości oraz kreowania pozytywnego wizerunku może być ciekawie wykonana strona internetowa. Niezwykle istotnym jej elementem są wysokiej jakości fotografie. Mogą one przedstawiać  takie elementy otoczenia miejskiego jak choćby: architektura, lokalne zabytki, infrastruktura, istotniejsze atrakcje turystyczne czy okoliczny krajobraz. Prócz elementów graficznych równie istotna jest kompatybilna z nimi treść.  Powinna ona charakteryzować się wiarygodnością oraz aktualnością informacji związanych z miastem/gminą/regionem. Niezbędną cechą stron internetowych, które mają promować miasto w  wymiarze międzynarodowym są jej wersje językowe.

W latach 2011-2015 parokrotnie brałem udział w projektach promujących regiony turystyczne –  w przypadku chęci współpracy proszę o kontakt mailowy:

mail