Ruina

wielki koniec
„W tym miejscu był nasz świat, punkt zero w drodze do gwiazd…. popiół i zwały gruzu…” Krótki rekonesans w przemysłowych pustostanach w Chojnowie.