Jej Alicjowatość
Z wiosną zaczną się na nowo… w wiosennym portrecie wystąpiła Alicja.