Wilcza Góra

Wilcza Góra

Bazaltowy szczyt

Wilcza Góra, zwana również Wilkołakiem znajduje się nieopodal powiatowej Złotoryi w województwie Dolnośląskim. Przedstawione na zdjęciach miejsce jest pozostałością po trzeciorzędowym wulkanie ma wysokość 367 m. n. p. m. Na jej wschodnim zboczu funkcjonuje Kopalnia Bazaltu Wilcza Góra należąca do spółki „Colas”, która próbuje odstraszać zapuszczających się w ten rejon ludzi tabliczkami typu „Wstęp wzbroniony” czy „Zagrożenie życia”. W zachodniej części wzniesienia Wilcza Góra znajduje się rezerwat utworzony w 1959 roku, o łącznej powierzchni 1,69 ha. Prócz unikalnych form geologicznych na jego terenie znajduje się ostoja przyrody ożywionej oraz … ciekawy widok na okolicę. Wśród autochtonów znane jako miejsce samobójstw lub dobra lokalizacja na piwo w plenerze.